Штампа

 

Завршни рад кандидата: ЖИВКОВИЋ ЈОВАНА 336/ДС под називом : Домино ефекат хемиских акциденатастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2021 године.

 

У Врању, 14.9.2021.г.