Штампа

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ 386/ПЕ под називом : КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.9.2021 године.

 

У Врању, 17.9.2021.г.