Штампа

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА ТОМИЋ 43/ЗЖС под називом : УЛОГА И УТИЦАЈ ВЕТРОВА НА ЕКОСИСТЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.