Штампа

 

Завршни рад кандидата: САРА ТРАЈКОВИЋ 385/ПЕ под називом : ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЛАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.