Штампа

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ 379/ПЕ под називом : ПОРОДИЧНА ПРЕДУЗЕЋАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.