Штампа

 

Завршни рад кандидата: МИЛИЦА НАУМОВИЋ 29/ПМ под називом : ПРЕДУЗЕТНИЦЕ И ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВОстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.