Штампа

 

Завршни рад кандидата: МАЈА ЈОВИЋ 373/ПЕ под називом : ПОЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.