Штампа

 

Завршни рад кандидата: ТАМАРА МЛАДЕНОВИЋ 114/ЗЖС под називом : ЗАГАЂИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПЕСТИЦИДИМА И ВЕШТАЧКИМ ЂУБРИВОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.9.2021 године.

 

У Врању, 24.9.2021.г.