Штампа

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА КОЦИЋ 391/ПЕ  под називом : ЕКОНОМСКЕ ПРОПАГАНДЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2021 године.

 

У Врању, 7.10.2021.г.