Извештај Комисије за избор наставника у звање вишег предавача за ужу научну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, од 20.07.2022. године. до 19.08.2022. године. Приговор на Извештај Комисије може се поднети у писаном облику у Академији техничко-васпитачких струковних студија. 

 

Пројекти , награде и признања