Настава на основним струковним студијама, у зимском семестру школске 2023/2024. године, почиње у понедељак 2. октобра 2023. године.

Настава на специјалистичким и мастер струковним студијама, у зимском семестру школске 2023/2024. године, почиње у понедељак 16. октобра 2023. године.

 

Пројекти , награде и признања