Slika 1

Студенти Одсека Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија, су 11. Маја, обележили Светски дан писања писма на креативан и ангажован начин.

Организовањем необичне изложбе својих писама на паноу у холу Одсека Врање,  дискутовали су о уметности писања и значају писане комуникације у данашњем дигиталном добу. Студенти су имали прилику да пишу прва писма на хартији, својим вољенима, пријатељима или чак непознатим особама, како би изразили своје мисли, осећаје и захвалност на посебан начин.

Овај догађај није само подсетио студенте на важност традиционалне писане комуникације, већ је и ојачао заједништво међу њима кроз дељење својих прича, идеја и емоција путем писама. На тај начин, Светски дан писања писама постао је инспиративан и едукативан догађај који је обогатио искуство студената.

 

Пројекти , награде и признања