Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: БИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ ИМ07/22 под називом : Поступак израде Ishikawa дијаграма као алата квалитета у циљу побољшања квалитета производње у компанији "Иван Р"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.5.2024 године.

 

У Врању, 30.5.2024.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ ИМ 02/22 под називом : МАТЕРИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОДУКТИВНОСТстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.5.2024 године.

 

У Врању, 7.5.2024.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НЕНАД ПОПОВИЋ ДСТ 05/22 под називом : ДИНАМИКА СПЕЦИЈАЛНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.4.2024 године.

 

У Врању, 15.4.2024.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ФИЛИП ВОШТИЋ ДСТ 01/21 под називом : ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА У ЛОГИСТИЦИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.2.2024 године.

 

У Врању, 20.2.2024.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ ДСТ 02/22 под називом : ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.11.2023 године.

 

У Врању, 22.11.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ИВАН СТАНКОВИЋ ИМ 03/22 под називом : ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ КАО ОСНОВА КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.11.2023 године.

 

У Врању, 17.11.2023.г.

Пројекти , награде и признања