Ненаставно особље

Мића Петковић
Руководилац правних кадровских и административних послова
mica.petkovic@akademijanis.edu.rs
Катарина Јовановић
Пословни секретар
katarina.jovanovic@akademijanis.edu.rs
Славољуб Стевановић
Руководилац Финансијске службе
slavoljub.stevanovic@akademijanis.edu.rs
Сузана Цветановић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
suzana.cvetanovic@akademijanis.edu.rs
Млађан Мицић
Пројектант информатичке инфраструктуре
mladjan.micic@akademijanis.edu.rs
Данијела Манић
Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
danijela.manic@akademijanis.edu.rs
Драган Мишић
Виши стручно технички сарадник за рад у лабораторијама
dragan.misic@akademijanis.edu.rs
Славица Младеновић
Виши стручно-технички сарадник за рад у скриптарници
slavica.mladenovic@akademijanis.edu.rs
Биљана Спасић
Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци
biljana.spasic@akademijanis.edu.rs
Никола Спасић
Дипломирани библиотекар
nikola.spasic@akademijanis.edu.rs
Милош Коцић
Инжењер за рачунарске мреже
milos.kocic@akademijanis.edu.rs
Бранко Ђорић
Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
branko.djoric@akademijanis.edu.rs
Бисерка Стојменовић
Чистачица
biserka.stojmenovic@akademijanis.edu.rs
Соња Младеновић
Чистачица
sonja.mladenovic@akademijanis.edu.rs
Оливера Накић
Чистачица
olivera.nakic@akademijanis.edu.rs