Одбрана специјалистичких радова

Дана 30.5.2024 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ ИМ-02-22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: МАТЕРИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОДУКТИВНОСТ.
Састав Комисије:
 1. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, члан
У Врању, 28.5.2024.г.
Дана 14.5.2024 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕНАД ПОПОВИЋ ДСТ 05/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИНАМИКА СПЕЦИЈАЛНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШОЋ, члан
У Врању, 9.5.2024.г.
Дана 5.4.2024 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ФИЛИП ВОШТИЋ ДСТ 01/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ЛОГИСТИКА У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА У ЛОГИСТИЦИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 1.4.2024.г.
Дана 13.12.2023 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАН СТАНКОВИЋ ИМ 03/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ КАО ОСНОВА КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, члан
У Врању, 11.12.2023.г.
Дана 12.12.2023 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ ДСТ/13/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: АНАЛИЗА ДИЈАГНОСТИКЕ СТАБИЛНОСТИ И КОЧЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КАТЕГОРИЈЕ М1 СА АСПЕКТА ДИНАМИКЕ ВОЗИЛА НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 5.12.2023.г.
Дана 14.12.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ ДСТ 02/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА.
Састав Комисије:
 1. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 27.11.2023.г.

Пројекти , награде и признања