ОБАВЕШТЕЊА

 

Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину основних студија објављује се 02. октобра 2022. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се 0
3. октобра 2022. године до 12 часова,  лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначне ранг листе за упис студената у другу и трећу годину
основних студија објављују се 04. октобра 2022. године.

– Упис  и обнова свих година студија на основним, специјалистичким и мастер студијама шк. 2022/2023. год. вршиће се од 05. октобра до 11. октобра 2022. године онлајн.

За упис у наредну годину студија, као и обнову школске године потребно је:

– УПЛАТА ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у студентској служби након уписа онлајн);

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

 

 Други уписни рок - Мастер струковне студије: 

Међународна економија и предузетништво

Технолошко инжењерство

 

Драги бруцоши, 

Позивамо вас да присуствујете свечаној додели индекса, у петак, 30. септембра 2022. године од 13ч. Свечаност доделе индекса  биће организована у амфитеатру Одсека Врање  Академије техничко-васпитачких струковних студија.  

Сигурни смо да ћете се одазвати позиву да вашим учешћем увеличате значајан датум  ваше и наше Академије.

С поштовањем, 

АТВСС-Одсек Врање

 

Други уписни рок - Специјалистичке струковне студије: 

Друмски саобраћај и транспорт

Инжењерски менаџмент

 

Коначне ранг листе по студијским програмима:

Машинско инжењерство

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија Одсека Врање Академије да ће 28. и 29. септембра 2022. године бити одржан ванредни Октобар 1 испитни рок.

 У ванредном испитном року СВИ ИСПИТИ ИЗ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА полагаће се по следећем распореду:

 • 28. септембар 2022. год. од 9.00 до 11.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Друмски саобраћај, Машинско инжењерство и Инжењерство намештаја и ентеријера;
 • 28. септембар 2022. год. од 11.00 до 13.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Прехрамбена технологија и Заштита животне средине;
 • 28. септембар 2022. год. од  13.00 до 15.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Производна економија и Предузетнички менаџмент;
 • 28. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма специјалистичких струковних студија:
  • Друмски саобраћај и транспорт и Инжењерски менаџмент;
 • 28. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма мастер струковних студија:
  • Технолошко инжењерство и Међународна економија и предузетништво.

У ванредном испитном року СВИ ИСПИТИ ИЗ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА полагаће се по следећем распореду:

 • 29. септембар 2022. год. од 9.00 до 11.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Друмски саобраћај, Машинско инжењерство и Инжењерство намештаја и ентеријера;
 • 29. септембар 2022. год. од 11.00 до 13.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Прехрамбена технологија и Заштита животне средине;
 • 29. септембар 2022. год. од  13.00 до 15.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Производна економија и Предузетнички менаџмент;
 • 29. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма специјалистичких струковних студија:
  • Друмски саобраћај и транспорт и Инжењерски менаџмент;
 • 29. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма мастер струковних студија:
  • Технолошко инжењерство и Међународна економија и предузетништво.

Пријава испита (онлајн) биће 26. и 27. септембра 2022. год.

Накнадна пријава испита неће бити могућа.

Цена испитне пријаве је 2.500 динара.

 

 Распоред испита

 

Напомена:
Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници (ИЗМЕЊЕН ЈЕ ПОЗИВ НА БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА СВОМ НАЛОГУ У ДЕЛУ ФИНАСИЈЕ (ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ)) и изврши уплату најкасније до 26.09.2022.године до 12.00 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана.

 

Други продужени уписни рок - Основне струковне студије: 

Машинско инжењерство

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

Други уписни рок - Специјалистичке струковне студије: 

Друмски саобраћај и транспорт

Инжењерски менаџмент

 

Други уписни рок - Мастер струковне студије: 

Међународна економија и предузетништво

Технолошко инжењерство

 

Учесници конкурса за избор у звање демонстратора  достављају:

 • пријаву на конкурс;
 • биографију;
 • Потврду да је студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом избора у звање, предност имају студенти који су прошли вежбе на предметима који припадају ужој стручној области за коју се ангажују.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за Конкурс.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пројекти , награде и признања