Препоручујемо копирање и оверавање копија докумената за евентуалне будуће ситуације у којима ће се исти захтевати, а пре предаје докумената потребних за упис на прву годину студија.

 

Пројекти , награде и признања