Одлуке о усвајању плана о самовредновању и планови

 1. Одлука о усвајању плана самовредновања - Екологија и заштита животне средине
  1. План самовредновања - Екологија и заштита животне средине
 2. Одлука о усвајању плана самовредновања - Технологија хране са нутриционизмом
  1. План самовредновања - Технологија хране са нутриционизмом
 3. Одлука о усвајању плана самовредновања - Економија и предузетништво
  1. План самовредновања - Економија и предузетништво
 4. Одлука о усвајању плана самовредновања - Машинско инжењерство
  1. План самовредновања - Машинско инжењерство

Одлуке о усвајању извештаја о самовредновању и извештаји

 1. Одлука о усвајању извештаја - Друмски саобраћај
  1. Извештај о самовредновању - Друмски саобраћај
 2. Одлука о усвајању извештаја - Предузетнички менаџмент
  1. Извештај о самовредновању - Предузетнички менаџмент
 3. Одлука о усвајању извештаја - Прехрамбена технологија
  1. Извештај о самовредновању - Прехрамбена технологија
 4. Одлука о усвајању извештаја - Инжењерство намештаја и ентеријера
  1. Извештај о самовредновању - Инжењерство намештаја и ентеријера
 5. Одлука о усвајању извештаја - Машинско инжењерство
  1. Извештај о самовредновању - Машинско инжењерство
 6. Одлука о усвајању извештаја - Производна економија
  1. Извештај о самовредновању - Производна економија
 7. Одлука о усвајању извештаја - Заштита животне средине
  1. Извештај о самовредновању - Заштита животне средине
 8. Одлука о усвајању извештаја - Међународна економија и предузетништво 
  1. Извештај о самовредновању - Међународна економија и предузетништво
 9. Одлука о усвајању извештаја - Технолошко инжењерство
  1. Извештај о самовредновању - Технолошко инжењертво

 Одлуке о усвајању извештаја о анкетирању и извештаји

 
 1. Извештај о анкетирању - зимски семестар 2023-2024 
 2. Извештај о анкетирању бруцоша 2023-2024
 3. Извештај о анкетирању студената који су завршили студије 2022-2023
 4. Извештај о анкетирању - летњи семестар 2022-2023 
 5. Извештај о анкетирању - зимски семестар 2022-2023 
 6. Извештај о анкетирању бруцоша 2022-2023
 7. Извештај о анкетирању студената који су завршили студије 2021-2022 
 8. Извештај о анкетирању - летњи семестар 2021-2022 
 9. Извештај о анкетирању - зимски семестар 2021-2022 
 10. Извештај о анкетирању бруцоша 2021-2022
 

 

 

 

Пројекти , награде и признања