Одлуке о усвајању извештаја о самовредновању и извештаји

 1. Одлука о усвајању извештаја - Друмски саобраћај
  1. Извештај о самовредновању - Друмски саобраћај
 2. Одлука о усвајању извештаја - Предузетнички менаџмент
  1. Извештај о самовредновању - Предузетнички менаџмент
 3. Одлука о усвајању извештаја - Прехрамбена технологија
  1. Извештај о самовредновању - Прехрамбена технологија
 4. Одлука о усвајању извештаја - Инжењерство намештаја и ентеријера
  1. Извештај о самовредновању - Инжењерство намештаја и ентеријера
 5. Одлука о усвајању извештаја - Машинско инжењерство
  1. Извештај о самовредновању - Машинско инжењерство
 6. Одлука о усвајању извештаја - Производна економија
  1. Извештај о самовредновању - Производна економија
 7. Одлука о усвајању извештаја - Заштита животне средине
  1. Извештај о самовредновању - Заштита животне средине
 8. Одлука о усвајању извештаја - Међународна економија и предузетништво 
  1. Извештај о самовредновању - Међународна економија и предузетништво
 9. Одлука о усвајању извештаја - Технолошко инжењерство
  1. Извештај о самовредновању - Технолошко инжењертво

Одлука о усвајању извештаја о анкетирању студената 

 1. Извештај о анкетирању бруцоша 2022-2023 
 2. Извештај о анкетирању - зимски семестар 2022-2023 
 3. Извештај о анкетирању - летњи семестар 2021-2022 
 4. Извештај о анкетирању - зимски семестар 2021-2022 
 5. Извештај о анкетирању студената који су завршили студије 2021-2022 

Одлука о усвајању извештаја и извештај о анкетирању студената 2021-2022 

Одлука о усвајању извештаја и извештај о анкетирању студената који су завршили студије 2021-2022 

Одлука о усвајању извештаја о самовредновању установе

Одлука о именовању чланова Подкомисије за унутрашње обезбеђење квалитета и самовредновање

Извештај о самовредновању

 

 

 

 

Пројекти , награде и признања