Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛАН СТОЈИЉКОВИЋ ДСТ 11/21 под називом : НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2022 године.

 

У Врању, 7.10.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛИЦА АЛЕКСИЋ 50-ИМ-СЦИ под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЦЕСА САКУПЉАЊА, ПРЕВОЗА И ПРЕРАДЕ ПАПИРЕН И КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.9.2022 године.

 

У Врању, 26.9.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ИВАНА СТОЈИЛКОВИЋ 49/ИМ-СЦИ под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЊЕГОВО СМАЊЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.9.2022 године.

 

У Врању, 26.9.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛЕНКОВИЋ ДАЛИБОРКЕ ИМ08/21  под називом : ПРИМЕНА SWOT АНАЛИЗЕ КАО АЛАТА КВАЛИТЕТА ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ВРАЊА стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.9.2022 године.

 

У Врању, 16.9.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ЈОВАН КОСТИЋ ИМ - 01/21 под називом : ДОПРИНОС ХЕНРИЈА ФОРДА РАЗВОЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕНАЏМЕНТА КАО НАУКЕ И ПРАКСЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2022 године.

 

У Врању, 9.9.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ВЛАДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ ИМ 06/21 под називом : ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ У КОМПАНИЈИ АЛФА ПЛАМ АД ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2022 године.

 

У Врању, 9.9.2022.г.

Пројекти , награде и признања