ОБАВЕШТЕЊА

Коначне ранг листе по студијским програмима:

Машинско инжењерство

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија Одсека Врање Академије да ће 28. и 29. септембра 2022. године бити одржан ванредни Октобар 1 испитни рок.

 У ванредном испитном року СВИ ИСПИТИ ИЗ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА полагаће се по следећем распореду:

 • 28. септембар 2022. год. од 9.00 до 11.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Друмски саобраћај, Машинско инжењерство и Инжењерство намештаја и ентеријера;
 • 28. септембар 2022. год. од 11.00 до 13.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Прехрамбена технологија и Заштита животне средине;
 • 28. септембар 2022. год. од  13.00 до 15.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Производна економија и Предузетнички менаџмент;
 • 28. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма специјалистичких струковних студија:
  • Друмски саобраћај и транспорт и Инжењерски менаџмент;
 • 28. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма мастер струковних студија:
  • Технолошко инжењерство и Међународна економија и предузетништво.

У ванредном испитном року СВИ ИСПИТИ ИЗ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА полагаће се по следећем распореду:

 • 29. септембар 2022. год. од 9.00 до 11.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Друмски саобраћај, Машинско инжењерство и Инжењерство намештаја и ентеријера;
 • 29. септембар 2022. год. од 11.00 до 13.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Прехрамбена технологија и Заштита животне средине;
 • 29. септембар 2022. год. од  13.00 до 15.00 часова - студенти студијских програма основних струковних студија:
  • Производна економија и Предузетнички менаџмент;
 • 29. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма специјалистичких струковних студија:
  • Друмски саобраћај и транспорт и Инжењерски менаџмент;
 • 29. септембар год. од 14.00 до 16.00 часова - студенти студијских програма мастер струковних студија:
  • Технолошко инжењерство и Међународна економија и предузетништво.

Пријава испита (онлајн) биће 26. и 27. септембра 2022. год.

Накнадна пријава испита неће бити могућа.

Цена испитне пријаве је 2.500 динара.

 

 Распоред испита

 

Напомена:
Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници (ИЗМЕЊЕН ЈЕ ПОЗИВ НА БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА СВОМ НАЛОГУ У ДЕЛУ ФИНАСИЈЕ (ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ)) и изврши уплату најкасније до 26.09.2022.године до 12.00 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана.

 

Други продужени уписни рок - Основне струковне студије: 

Машинско инжењерство

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

Други уписни рок - Специјалистичке струковне студије: 

Друмски саобраћај и транспорт

Инжењерски менаџмент

 

Други уписни рок - Мастер струковне студије: 

Међународна економија и предузетништво

Технолошко инжењерство

 

Учесници конкурса за избор у звање демонстратора  достављају:

 • пријаву на конкурс;
 • биографију;
 • Потврду да је студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом избора у звање, предност имају студенти који су прошли вежбе на предметима који припадају ужој стручној области за коју се ангажују.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за Конкурс.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Рок за пријаву испита за Октобарски испитни рок је продужен до четвртка 08.09.2022.

Уплате можете извршити до среде 07.09.2022. до 14ч.

 

 

Пријава испита за ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК на основним, специјалистичким и мастер студијама је од 05. и 06. септембра 2022. године.

Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом налогу у делу финансије (Јединствени позив на број) и изврши уплату дан пре пријаве испита (тј. најкасније морате извршити уплату 05.09.2022.године до 14 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана. (уколико вам уплата не прође преко извода нећете моћи да пријавите испит у термину који је предвиђен за пријаву испита, по истеку термина, пријава испита ће коштати 2.500,00 дин.)

Молимо све студента да уплате за пријаву испита врше по новом ценовнику који је на снази од понедељка, 23.05.2022. године. 

Цена пријаве испита је 2.000,00 дин.

 

Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа за ужу научну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, од 05.07.2022. године. до 09.09.2022. године. Приговор на Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа може се поднети у писаном облику у Академији техничко-васпитачких струковних студија. 

Текст извештаја

 

 

 • Сарадник демонстратор за ужу стручну област Meнаџмент и бизнис за школску 2022/2023 годину, број извршилаца: 1.
 • Сарадник демонстратор за ужу стручну област Макроекoномија и рачуноводство за школску 2022/2023 годину, број извршилаца: 2

Учесници конкурса за избор у звање демонстратота  достављају:

 • пријаву на конкурс;
 • биографију;
 • Потврду да је студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом избора у звање, предност имају студенти који су прошли вежбе на предметима који припадају ужој стручној области за коју се ангажују.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за Конкурс.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс

 

 

Коначне ранг листе по студијским програмима:

Струковна медицинска сестра

Машинско инжењерство

Производна економија

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Пројекти , награде и признања