Одбрана мастер радова

Дана 3.11.2022 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНА ЈОВАНОВИЋ 16/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРАЊА И ВРАЊСКЕ БАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
 3. МАРИЈА ПЕТКОВИЋ ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, члан
 4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 1.11.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ 18/МАС-МЕП  браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: КАКО СЕ МЕЊАЈУ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МАС. ЕК. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПЕРИЦА СТОЈАНОВИЋ 12-МАС/МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА НЕСИГУРНОГ ОКРУЖЕЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, ЧЛАН ИЗ ПРИВРЕДНОГ ИЛИ ЈАВНОГ СЕКТОРА, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ 21/ МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: УТИЦАЈ КОРОНЕ НА ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МАС.ЕКОН. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.
Дана 29.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 25/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ НА ТЕХНОЛОШКИМ ЛИНИЈАМА ЗАВРШНИХ ПРОЦЕСА ЗА РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ПРИМЕНОМ РОБОТА У КОМПАНИЈИ ЕЛРАД Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 11:45 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА МЛАДЕНОВИЋ 23/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, председник
 2. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ БЛАГИЦА ДОДИЋ, члан
 3. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 26.9.2022.г.