Одбрана завршних радова

Дана 12.1.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДУШАН МИТИЋ 17/МАС-МЕП браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ БРАНЕ ПРВОНЕК ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ ГРАДА ВРАЊА СА ЕКОНОМСКОГ АСПЕКТА И АСПЕКТА ВОДЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 10.1.2023.г.
Дана 28.12.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН НИКОЛИЋ 107/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЗАШТИТА БИОДИВЕРЗИТЕТА,
Тема: УТИЦАЈ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 26.12.2022.г.
Дана 29.12.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЉАНА НИКОЛИЋ 401/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНА КУЛТУРА И ЕТИКА,
Тема: ПОСЛОВНА ЕТИКА И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 22.12.2022.г.
Дана 21.12.2022 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ТАМАРА КРСТИЋ 371/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА,
Тема: ОПРЕМА ВОЗИЛА ЦИСТЕРНИ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 14.12.2022.г.
Дана 21.12.2022 год. у 13:40 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ 436/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНЛОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: ОСНОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА КОНТЕЈНЕРА.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 14.12.2022.г.
Дана 21.12.2022 год. у 13:20 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ФИЛИП ТОШИЋ 373/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА,
Тема: СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И РУТИРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСНУ РОБУ.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 14.12.2022.г.

Пројекти , награде и признања