Одбрана завршних радова

Дана 19.3.2024 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БРАТИСЛАВ СТОШИЋ 442/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГОСТИКА ДИЗЕЛ МОТОРА НА ПУТНИЧКИМ ВОЅИЛИМА И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 19.3.2024.г.
Дана 12.3.2024 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНАСТАСИЈА СТАНОЈКОВИЋ 397/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ ПРИ УТВРЂИВАЊУ ТЕХНИЧКОГ СТАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 11.3.2024.г.
Дана 12.3.2024 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕНАД ДОДИЋ 396/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: САНДАРДИЗАЦИЈА У ИНТЕГРАЛНОМ ТРАНСПОРТУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 6.3.2024.г.
Дана 4.3.2024 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЛАЗАР ПЕТКОВИЋ 414/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
Тема: КОНСТРУКЦИЈА, ПРОРАЧУН И ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНЕТАРНИХ ПРЕНОСНИКА.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 3.3.2024.г.
Дана 23.2.2024 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА ЈОВАНОВИЋ 422/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: ПРИМЕНА ТЕЛЕМАТСКИХ СИСТЕМА У ИНТЕГРАЛНОМ ТРАНСПОРТУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 22.2.2024.г.
Дана 23.1.2024 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЉУБИША НОВКОВИЋ 434/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТОХНОЛОШКИХ СИСТЕМА,
Тема: АНАЛИЗА ВРСТЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УЧЕШЋА ТРОШКОВА НА ДОБИТ ПРИ ИЗРАДИ СОБНЕ СТОЛАРИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 22.1.2024.г.

Пројекти , награде и признања