Одбрана завршних радова

Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАД.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАД.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 11:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА ВЕЉКОВИЋ 137/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  АГРОЕКОЛОГИЈА,
Тема: УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ФИЗИЧКЕ И ХЕМИЈСКЕ ПРОЦЕСЕ КОД БИЉАКА У ПРИРОДНИМ И АГРОЕКОСИСТЕМИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛИЦА НЕДЕЉКОВИЋ 118/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА,
Тема: НАЈЧЕШЋЕ ИЗОЛОВАНЕ ПАТОГЕНЕ БАКТЕРИЈЕ У УСНОЈ ДУПЉИ ЧОВЕКА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАНА ЈОСИМОВИЋ 152/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  АЕРОЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА,
Тема: КЛИМАТСКЕ ПРОКЕНЕ - ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 20.9.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛЕНА МАРИНКОВИЋ 395/ПЕ  браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВЕ ФРАНШИЗНОГ ПОСЛОВАЊА,
Тема: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ КОНЦЕПТ ФРАНШИЗИНГА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 20.9.2022.г.

Пројекти , награде и признања