Одбрана завршних радова

Дана 01.06.2023 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА,
Тема: ОРГАНИЗАЦИЈА УТОВАРА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 30.5.2023.г.
Дана 1.6.2023 год. у 10:50 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА ЦВЕТАНОВИЋ 386/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА,
Тема: ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНО ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 30.5.2023.г.
Дана 19.4.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА НОВКОВИЋ 103/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  АГРОЕКОЛОГИЈА,
Тема: ПРОИЗВОДЊА, ЗНАЧАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ХУМУСА ЗА ПОВРТАРСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 18.4.2023.г.
Дана 21.3.2023 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОЈАНА СТОЈИЛКОВИЋ 374/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У Ј.П. ТРГОВИШТЕ ИН..
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 15.3.2023.г.
Дана 21.3.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО ИЛИЋ 378/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ОДРЖАВАЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 15.3.2023.г.
Дана 21.3.2023 год. у 12:20 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН АЛЕКСАНДРОВИЋ 388/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 15.3.2023.г.

Пројекти , награде и признања