Одбрана завршних радова

Дана 28.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА МИШИЋ 301/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА,
Тема: ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРЕРАДЕ КАКАО ЗРНА И ЊЕГОВЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊЕГОВА КАВАЛИТАТИВНА СВОЈСТВА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА МИШИЋ 301/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА,
Тема: ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРЕРАДЕ КАКАО ЗРНА И ЊЕГОВЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЊЕГОВА КАВАЛИТАТИВНА СВОЈСТВА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НАТАША ЈОВИЋ 396/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НАТАША ЈОВИЋ 396/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 27.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАД.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСИЋ АНЂЕЛА 399/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ТИМСКИ РАД.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 26.9.2022.г.

Пројекти , награде и признања