Одбрана специјалистичких радова

Дана 28.9.2022 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАНИЈЕЛ МИЛЕНКОВИЋ ДСТ 06/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЧИОНИХ СИСТЕМА И ЊИХОВО ПРАКТИЧНО ИСПИТИВАЊЕ НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ,,DEKSI CARS' Д.О.О. ЛЕСКОВАЦ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 22.9.2022.г.
Дана 29.9.2022 год. у 12:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АРСЕН РАНГЕЛОВ ИМ 04/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ АСИСТЕНТА ПРОЈЕКТА У ПРОЦЕСУ ИСРАДЕ ПРОИЗВОДА У ТЕКЛАС АУТОМОТИВЕ ДОО ВЛАДИЧИН ХАН.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 21.9.2022.г.
Дана 29.9.2022 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВЛАДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ ИМ 06/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ У КОМПАНИЈИ АЛФА ПЛАМ АД ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан
У Врању, 21.9.2022.г.
Дана 29.9.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ФИЛИП МИЛЕНКОВИЋ 53/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: ПОСТУПАК ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА СУШЕЊА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ У ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ ФМ ВРАЊСАК БАЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТОЈАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан
У Врању, 21.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛАН ЖИВАНОВИЋ ИМ 02/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ МИКОТЕРМ ДОО НИШ.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан
У Врању, 21.9.2022.г.
Дана 28.9.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДРАГАНА ЋИРИЋ ДСТ/ 02/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ЛОГИСТИКА У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ТРЕНДОВИ У ЛОГИСТИЦИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА.
Састав Комисије:
 1. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, члан
У Врању, 21.9.2022.г.

Пројекти , награде и признања