Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН СТЕВАНОВИЋ 395/МИ под називом : РАД МАШИНЕ СА ХИДРАУЛИЧНИМ СИСТЕМОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.10.2022 године.

 

У Врању, 6.10.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕНАД ПОПОВИЋ 393/ДС под називом : ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.9.2022 године.

 

У Врању, 30.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛИЦА 335/ПЕ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ ЛАГЕР ПИВА У ДОГМИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.9.2022 године.

 

У Врању, 28.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: НАТАША ЈОВИЋ 396/ПЕ под називом : ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.9.2022 године.

 

У Врању, 23.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈОВИЋ НАТАША 396/ПЕ под називом : ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.9.2022 године.

 

У Врању, 23.9.2022.г.

 

Завршни рад кандидата: СТЕФАНА ЈОСИМОВИЋ 152/ЗЖС под називом : КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ - ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2022 године.

 

У Врању, 22.9.2022.г.