Јавни увид мастер радова

 

Завршни рад кандидата: ДУШАН МИТИЋ 17/МАС- МЕП под називом : ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ БРАНЕ ПРВОНЕК И ВОДОСНАДБЕВАЊЕ ГРАДА ВРАЊА СА ЕКОНОМСКОГ АСПЕКТА И АСПЕКТА КВАЛИТЕТА ВОДЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.12.2022 године.

 

У Врању, 22.12.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: АНА ЈОВАНОВИЋ 16/МАС-МЕП под називом : ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРАЊА И ВРАЊСКЕ БАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.10.2022 године.

 

У Врању, 11.10.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ 18/МАС-МЕП под називом : КАКО СЕ МЕЊАЈУ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: ПЕРИЦА СТОЈАНОВИЋ 12-МАС/МЕП под називом : РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА НЕСИГУРНОГ ОКРУЖЕЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ 21/ МАС-ТИ под називом : УТОЦАЈ КОРОНЕ НА ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋА 25/МАС-ТИ  под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ НА ТЕХНОЛОШКИМ ЛИНИЈАМА ЗАВРШНИХ ПРОЦЕСА ЗА РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ПРИМЕНОМ РОБОТА У КОМПАНИЈИ ЕЛРАД Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2022 године.

 

У Врању, 13.9.2022.г.