Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха: Уплата школарине

У пољу - Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха:  Уплата студентског стандарда и осигурања:

У Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха:  Уплата за полагање испита:

У пољу - Позив на број- уписујете: 03 - број индекса.

 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха:  Уплата за пренос бодова:

У пољу - Позив на број- уписујете: 03 - број индекса.

 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха:  Уплата за одбрану завршног рада

У Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха: Трошкови издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење)

У пољу - Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

Пројекти , награде и признања