ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Сви заинтересовани средњошколци који желе да прате припремну наставу могу се пријавити путем формулараНакон пријаве добићете на Ваш мејл детаље за приступ и праћење наставе.

 

ПРИЈАВИ СЕ

 

Зашто уписати АТВСС Ниш - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски пpограми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

КОНКУРСИ

 
 • Пријављивање кандидата за упис на Основнe струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
 • Пријављивање кандидата за упис на Специјалистичке струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-specijalisticke/prijava ( погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву). за онлајн пријаву)
 • Пријављивање кандидата за упис на Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години може се вршити и онлајн на адреси: studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (Погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву).
 • од 21-25. јуна у седишту Одсека Врање. ул. Филипа Филиповића бр. 20, 17500 Врање
 • ПРИПРЕМНА НАСТАВА

  Сви заинтересовани средњошколци који желе да прате припремну наставу могу се пријавити путем формулараНакон пријаве добићете на Ваш мејл детаље за приступ и праћење наставе.

   

  ПРИЈАВИ СЕ

   

  Зашто уписати АТВСС Ниш - Одсек Врање

  • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
  • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
  • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
  • Студијски праграми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
  • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
  • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

  КАКО ДО ИНДЕКСА?

  Упис студената врши се на основу расписаног конкурса за упис. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:

  • Диплому о завршеној средњој школи у трогодишњем или четворогодишњенм трајању
  • Сведочанства свих разреда средње школе
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

  ИНФОРМАТОР

  Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатноовде.

  КОНКУРСИ 2022/2023

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број 

  ФИБ

  Број

  САФ

  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО
  ИНЖЕЊЕРСТВО

  3

  10

  13

  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
  СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика или 
  хемија
  ПРЕХРАМБЕНА
  ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика или
  хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО
  НАМЕШТАЈА И
  ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или
  хемија
  САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА
  ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика или
  економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика или
  економија

    УКУПНО

  34

  65

  99

   

   Цео текст конкурса ОСС

  %MCEPASTEBIN%

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број 

  ФИБ

  Број

  САФ

  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО
  ИНЖЕЊЕРСТВО

  3

  10

  13

  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
  СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика или 
  хемија
  ПРЕХРАМБЕНА
  ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика или
  хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО
  НАМЕШТАЈА И
  ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или
  хемија
  ДРУМСКИ
  САОБРАЋАЈ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА
  ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика или
  економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика или
  економија

    УКУПНО

  34

  65

  99

   

   Цео текст конкурса ОСС

  КОНКУРС 2021/2022

  АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

  Назив студијског програма
  Број студената који се финансирају из буџета
  Број студената који се сами финансирају
  Укупно
  Пријемни испит
  (полаже се један)
  МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
  3 10 13
  Математика
  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  0

  8

  8

  Математика
  или хемија
  ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

  9

  2

  11

  Математика
  или хемија
  ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

  7

  7

  14

  Математика или хемија
  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

  0

  8

  8

  Математика
  ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

  6

  10

  16

  Математика
  или економија
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ  МЕНАЏМЕНТ

  0

  20

  20

  Математика
  или економија

    УКУПНО

  25

  65

  90

   

  Цео текст конкурса ОСС

  КАПАЦИТЕТИ

  Програми се реализују у складу са Законом о високом образовању и одлукама Комисије за Акредитацију и Проверу Квалитета Републике Србије КАПК који функциоше у оквиру Националног Акредитационог Тела. 

  У складу са са дозволама за рад и уверењима за акредитацију студијских програма, Одсек Врање, уписује укупно 190 студената на основним студијама на седам студијских програма.

  Студијски програми се одликују савременим наставним садржајима који, у комбинацији са практичним радом, омогућавају студентима стицање савремених знања, вештина, способности и ставова потребних све захтевнијем тржишту рада. 

   Студентима је доступно  2148 м2, модерно опремљеног наставног и лабораторијског простора са свом потребном дидактичком опремом, савременaмернa опремa, квалитетно наставно особље.

  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

  • Пријемни испит се полаже из математике, хемије или економије зависно од студијског програма.
  •  На основу збира бодова са пријемног испита (максимално 60) и бодова добијених за успех у претходном школовању (максимално 40) врши се рангирање кандидата.
  • У прву годину студија може бити уписан кандидат који се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова.

  КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

  Уколико имате било каквих питања везана за упис слободно нас контактирајте на odsekvranje@akademijanis.edu.rs, или путем телефона 017 / 421 - 859

  Потребна документација

  Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената: 

  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
  • диплому о завршеној средњој школи,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.

  Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

  • оригинална документа,
  • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
  • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
  • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
  • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.
  • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03-2021 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 10 рата).

  ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

  • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
  • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а
   

  Школа на мапи


  Стручне службе у школи

  Телефон централе +381 (0) 17 421 859Телефон (локал)Рад са странкама
  Руководилац 102 9:00 - 13:00
  Помоћник руководиоца 118 9:00 - 13:00
  Секретар 103 8:00 - 14:30
  Студентска служба 104 8:00 - 14:00
  Рачуноводство 120 8:00 - 14:00
  Библиотека 124 7:30 - 14:30
  Скриптарница 105 8:00 - 14:00
  Студентски савез +381 (0) 17 421 889

   

  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image