Picture1У оквиру вежби Индустријски и опасан отпад, студенти студијског програма Заштита животне средине и технолошко инжењерство су, са својим професорима др Јеленом Марковић и Сци Тијаном Милановић, 29. априла, посетили Постројење за пречишћавање отпадних вода које се налази у Ћуковцу у близини Врања.

Студенти су имали прилике да се упознају са целокупним поступком пречишћавања отпадних вода, од улаза отпадних вода у сабирни шахт, преко таложења и  флотације, биолошких процеса у аерисаним лагунама, процеса активним муљем и био-филмововима у капајућим филтерима, до испуштања пречишћење воде у спољашни реципијент. Значајан еколошки аспект функционисања овог предузећа је коришћење пречишћене воде, као техничке, за потребе испирања, употреба муља из поступка пречишћавања као ђубрива за земљиште намењено узгоју оних биљних култура које се не користе у прехрамбеној индустрији, и сакупљање биогаса као енергента.

Постројење за пречишћавање отпадних вода прихвата и прерађује отпадне воде са територије Врања и околине, како из домаћинстава тако и из установа, индустријских предузећа и пољопривредних газдинстава.  

 

Пројекти , награде и признања