Slika 1

Међународни дан медицинских сестара, 12. мај, обележава се широм света, ове године под слоганом „Наше медицинске сестре - наша будућност“. Датум рођења Флоренс Најтингејл, британске медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства као признате професије, установљен је као Дан медицинских сестара на основу значаја који је она остварила у промовисању ове професије.

У Одсеку Врање интерактивно предавање „Кад емоције заболе“ одржала је др Ивана Костић Петровић, специјалиста психијатрије. Интерактивност предавања огледала се у двосмерној комуникацији на основу постављених питања од стране публике, инспирисаних пленарним делом предавања.

Као најбројнији здравствени радници, медицинске сестре се  активно укључују у будућа планирања здравствене заштите на свим нивоима ради остварења Циљева одрживог развоја до 2030. године. Непроменљива категорија  у професији медицинских сестара/техничара је позиција пацијената као приоритета, што води циљу помоћи сваком појединцу, ради очувања  и унапређења његовог здравље и побољшања његовог живота.

 

 

Пројекти , награде и признања