Slika 1

Студенти и наставници Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, обележили су, 29. маја 2023. године, Дан учења о компостирању.

Компостирање је процес биолошке разградње органске материје из биоразградивог отпада уз присуство аеробних микроорганизама и кисеоника. Компост је главни производ компостирања и чини га стабилна органска материја. Материјал који је погодан за компостирање је било који биоразградиви отпад из домаћинстава, отпад од хране, отпад цвећа и лишћа из башта као и пиљевина.

Процес који претвара непожељан отпад у производ који је добар за земљиште, бољи  је од алтернативних којима се вредан органски материјал спаљује или закопава.

 

 

Пројекти , награде и признања