Завршни рад кандидата: Арсен Рангелов 363/MИ под називом : Прорачун, особине и основне карактеристике двостепеног редуктора са цилиндричним и пужним зупчастим паровимастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.9.2021 године.

 

У Врању, 6.9.2021.г.