Завршни рад кандидата: Душан Димитријевић 32/ПМ под називом : Медији у маркетингустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2021 године.

 

У Врању, 9.9.2021.г.