Завршни рад кандидата: СТЕФАН БОГДАНОВИЋ 331/ДС под називом : УПРАВЉАЊЕ АКЦИДЕНТИМА ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2021 године.

 

У Врању, 22.9.2021.г.