Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа за ужу научну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, од 05.07.2022. године. до 09.09.2022. године. Приговор на Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа може се поднети у писаном облику у Академији техничко-васпитачких струковних студија. 

Текст извештаја

 

 

Пројекти , награде и признања