Сви студенти основних, специјалистичких и мастер студија који не упишу/обнове школску 2022/2023. годину, губе статус студента према Закону о високом образовању.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили Завршни рад и Завршни мастер рад).

Упис школске године (обнова године) и поновни упис за студенте којима је престао статус студента, врши се најкасније до 31. октобра 2022. године.

 

 

 

Пројекти , награде и признања