Студијски програм

 Број студената 

Послодавац

    Заштита животне средине    

1

 British American Tobacco

    Заштита животне средине    

3

 „АЛФА-ПЛАМ“-А.Д. Врање

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

    1. За упис на прву годину основних струковних студија дуалног образовања у школској 2022/23. години могу да конкуришу кандидати који су уписали прву годину основних струковних студија на терет буџета Републике Србије на студијском програму који је акредитован за реализацију дуалног модела студија
    2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
    • Општи успех постигнут у средњем образовању
    • Позитивно мишљењe послодавца након интервјуисања кандидата
    1. Избор кандидата

Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту, општем успеху постигнутом у средњој школи и мишљењу послодавца након интервјуисања кандидата.

 

Текст одлуке

 

Пројекти , награде и признања