ДОГАЂАЈИ

T1 1Студенти  треће године студијског програма „Прехрамбена технологија“ Одсекa Врање Академије су у четвртак, 12. маја 2022. године, обавили Стручну праксу и практичну наставу из предмета Технологија алкохолних пића у Београду  (Индустрији шпирита – „Врење“ Д.О.О. и пивара „Dogma brewery“  https://dogmabrewery.com).

У оквиру ове активности студенти су се упознали са технолошким операцијама производње “kraft” пива и производње 96% етил-алкохола.

 

1„Нека вам храна буде лек, а лек храна“ мотив је радионице Здрава храна, коју је, 12. 05. 2022. године, у Одсеку Врање АТВСС, одржала др Јелена Марковић, професор струковних студија, и тиме наставила активности промоције студијског програма Прехрамбена технологија. Учешће у радионици узели су студенти Одсека Врање, ученици средњих и основних школа и представници Канцеларије за младе Града Врања.

Радионица је била интерактивног карактера и побудила велико интересовање за, увек актуелну, тему правилне исхране.

Учесници радионице су се упознали са нутритивним вредностима одређених намирница и начинима припреме квалитетних оброка који задовољавају потребе организма за одређеним материјама.

У практичним етапама радионице учесници су учествовали у изради пирамида исхране, кроз групни рад, и проверавали своја нова сазнања кроз неколико игара у квизу посвећеном теми радионице.  Разноврсност и умереност су кључни појмови у усвајању здравих стилова живота када је исхрана у питању - закључак је реализоване радионице. Поред сазнања и лепих утисака о дружењу кроз све активности радионице, учесници су понели, уместо сертификата о учешћу, порцију сезонског воћа као симбол планирања избалансираног оброка.

 

 

 

Picture1У оквиру вежби Индустријски и опасан отпад, студенти студијског програма Заштита животне средине и технолошко инжењерство су, са својим професорима др Јеленом Марковић и Сци Тијаном Милановић, 29. априла, посетили Постројење за пречишћавање отпадних вода које се налази у Ћуковцу у близини Врања.

Студенти су имали прилике да се упознају са целокупним поступком пречишћавања отпадних вода, од улаза отпадних вода у сабирни шахт, преко таложења и  флотације, биолошких процеса у аерисаним лагунама, процеса активним муљем и био-филмововима у капајућим филтерима, до испуштања пречишћење воде у спољашни реципијент. Значајан еколошки аспект функционисања овог предузећа је коришћење пречишћене воде, као техничке, за потребе испирања, употреба муља из поступка пречишћавања као ђубрива за земљиште намењено узгоју оних биљних култура које се не користе у прехрамбеној индустрији, и сакупљање биогаса као енергента.

Постројење за пречишћавање отпадних вода прихвата и прерађује отпадне воде са територије Врања и околине, како из домаћинстава тако и из установа, индустријских предузећа и пољопривредних газдинстава.  

 

Активности промоције студијских програма Одсека Врање АТВСС настављене су претходне седмице кроз бројне посете школама из региона. Тимови за промоцију Одсека Врање обишли су:Техничкy школy и Гимназијy "Стеван Јаковљевић" y Власотинцy, Пољопривреднy школy, Хемијско-технолошкy школy "Божидар Ђорђевић Кукар", Техничкy школy „Раде Металац”, Економскy школy "Ђука Динић" и Гимназијy y Лесковцу, Техничкy школy у Врању, Техничкy школy "Никола Тесла", Гимназију и Пољопривредно-шумарскy школy "Јосиф Панчић" y Сурдулици, Гимназијy "Јован Скерлић" и Техничкy школy у Владичином Хану, Средњy стручнy школy "Милутин Бојић" у Трговишту, Техничку школу и Гимназију у Косовској Каменици, Медицинску и Техничку школу у Ропотову, Економско трговинску школу у Раном Лугу, Техничку школу Горњем Кусцу, Техничку школу и Гимназију у Шилову. Одзив ученика је био значајан и, уз бројна постављена питања, чланови тима за промоцију Одсека Врање су представили предности избора сваког од седам студијских програма који се реализују у Одсеку Врање.   

Пројекти , награде и признања