Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА СТОЈМЕНОВИЋ 343/МИ под називом : Стандардизација, сертификација и атестирање готових производа "СИМПО" А.Д. Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ 215/ТД под називом : Машине и алати у пиланском постројењустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ под називом : Машине и алати за израду плочастог намештајастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ДИМИТРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ 300/ИНЕ под називом : Машине и алати за обраду дрвета расецањем (гатери, кружне тестере)стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ГОРДАН СТАНОЈЕВИЋ 302/ИНЕ под називом : CNC глодалице EMAXстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА СТОШИЋ 348/МИ под називом : Бушилицестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.