Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЂОРЂЕВИЋ ВУКАШИНА 307/ДС под називом : Динамика моторног возила-пторачун, одржавање и дијагностикастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ПЕТРОВИЋ НИКОЛЕ 295/ДС под називом : Опрема и уређаји за дијагностицирање отказа на путничким аутомобилимастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ПАНИЋ СТЕФАНА 291/ДС под називом : Дијагностика и одржавање моторних возила на примеру аутомобила SEAT TOLEDO 19 TDIстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: МЛАДЕНОВИЋ БОГДАНА 279/ДС под називом : Светлосна сигнализација на моторним возилимастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈАЋИМОВИЋ ДЕЈАНА 290/ДС под називом : Електрични уређаји на моторном возилустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ТРАЈКОВИЋ НИКОЛЕ 280/ДС под називом : Моторна возила на електрични погонстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.