Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 382/ПЕ под називом : ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПРОЦЕС И ЊЕГОВЕ ФАЗЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2021 године.

 

У Врању, 22.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ИВАНА СПАСИЋ 377/ПЕ под називом : ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЊИХОВЕ ОДЛИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЛИЦА НАУМОВИЋ 29/ПМ под називом : ПРЕДУЗЕТНИЦЕ И ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВОстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ 324/ПТ под називом : МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАЈА ЈОВИЋ 373/ПЕ под називом : ПОЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.9.2021 године.

 

У Врању, 21.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: САРА ТРАЈКОВИЋ 385/ПЕ под називом : ЕФЕКТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЛАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2021 године.

 

У Врању, 20.9.2021.г.