ОБАВЕШТЕЊА

Драги студенти, 

позивамо вас да учествујете у наградном квизу Заштитарење-квизичарење  којим ћемо се обележити светски Дан заштите животне средине 05.06.2018.год. 

Генерални спонзор такмичења је Societe General банка која је за победнике квиза припремила вредне награде. 

Више информација о пријави потражите на позивном постеру :)

 

Дођите да се дружимо!

 

Еко-одбор

Kviz

 

Наградни конкурс за избор најлепше фотографије цвета је завршен, комисија конкурса је изабрала најлепше фотографије.

Прва три места освојиле су фотографије са следећим шифрама:

     Прво место - andromedasneighbour

     Друго место - star

     Треће место - 551136B

Моле се аутори фотографија да се јаве Координатору Еко-одбора ради доделе награда. 

Додела награда ће се обавити у четвртак у 13:00.

Еко-одбор

''Не куцајте на отворена врата !!! ''

    Висока школа примењених струковник студија у Врању и ове године организује ''Дан отворених врата'', намењен матурантима и свима онима који планирају да након средње школе наставе своје образовање

    Сви заинтересовани матуранти имаће прилике да посете школу 14. маја од 10 до 14 сати. У неформалној атмосфери и непосредном разговору са професорима и сарадницима моћи ће да добију све потребне информације о упису, као и о нашим студијским програмима.           

    ДОБРОДОШЛИ У ВИСОKУ ШKОЛУ ПРИМЕЊЕНИХ СТРУKОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ !!!

ekologoОБАВЕШТЕЊЕ о расписивању

НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ  ЦВЕТА 

Шифрирану коверту са фотографијом цвета предати у библиотеци, Милошу Коцићу, до 17.05.2018.г.

Право учешћа на конкурс имају СВИ СТУДЕНТИ ВШПСС!

Резултате конкурса комисија ће објавити на Дан биодиверзитета 22.05.2018.г.

 

                       Еко-одбор

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛЕ ДА ЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ НАСТАВНОГ ВЕЋА, ПРИЈАВА ИСПИТА У ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, ОБАВИТИ 14, 15. И 16. МАРТА 2018 ГОДИНЕ, У ВРЕМЕНУ ОД 8,00 - 14,00 ЧАСОВА.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ ШКОЛЕ.

ИСПИТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ ОД 19 - 23.03.2018. ГОДИНЕ У ТЕРМИНУ КОНСУЛТАЦИЈА НАСТАВНИКА (ОД 13,00 ЧАСОВА).

 

УПРАВА ШКОЛЕ

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у трећем уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 7 самофинансирајућих студената,

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 21 самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

    Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

      Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидат имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

     Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнг дана од дана објављивања ранг листе.

     Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

    Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

      Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: 13.12.2017. године од 8,00 до 12,00 часова

-         oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 13.12.2017. године у 12,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 13.12.2017. године у 14,00 часова

-         упис примљених кандидата: 14. и 15.12.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Поштовани студенти објављена је коначна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године у другом уписном року

Друмски саобраћај ССС 2017/2018 II уписни рок

Поштовани студенти објављена је прелиминарна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године у другом уписном року

 

Друмски саобраћај ССС 2017/2018 II уписни рок

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у другом уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

-САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 7 самофинансирајућих студената,

-ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 21 самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

        Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

            Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

            Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидат имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

             Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

           Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: од 13.- 17.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 20.11.2017. године у 14,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 21.11.2017. године у 10,00 часова

-         упис примљених кандидата: 22.11.2017. године од 10,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

 

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Поштовани студенти објављене су коначне ранг листе за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године

 

Коначна ранг листа ССС Друмски саобраћај

Коначна ранг листа ССС Инжењерски менаџмент

Пројекти , награде и признања