Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: СЛАЂАНА РИСТИЋ 11/МАС-ТИ под називом : "Индикатори отпадних вода у граду Нишу"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.9.2020 године.

 

У Врању, 2.9.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ 5/МАС-ТИ под називом : "Испитивање индикатора стања процедних вода на депонији Метерис"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.9.2020 године.

 

У Врању, 2.9.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 1/МАС-ТИ под називом : "Технологија добијања вермикомпоста и његова примена у органској производњи"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.9.2020 године.

 

У Врању, 2.9.2020.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА 1/МАС-ТИ под називом : Технологија добијања вермикомпоста и његова примена у органској производњистављен је на јавни увид и налази се у студентској служби Академије - Одсек Врање, од 3.7.2020 године.

 

У Врању, 3.7.2020.г.