Јавни увид мастер радова

 

Завршни рад кандидата: САРА ТРАЈКОВИЋ МЕП 16/21 под називом : СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 25.8.2023 године.

 

У Врању, 25.8.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: ИВАНА БРАНКОВИЋ 04/ МЕП под називом : ЕКОНОМСКА И ЕКОЛОШКА ОДРЖИВОСТ ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ,,НАИССУС" НИШстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 10.7.2023 године.

 

У Врању, 11.7.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ МЕП 03/21 под називом : ИЗАЗОВИ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.6.2023 године.

 

У Врању, 23.6.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ МЕП 02/21 под називом : ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈЕ АД АЛФА ПЛАМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.6.2023 године.

 

У Врању, 23.6.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДРА СТОЈКОВИЋ МЕП 08/21 под називом : ПОСЛЕДИЦЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ТРАНЗИЦИЈЕ СА ОСВРТОМ НА ПЧИЊСКИ ОКРУГстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.6.2023 године.

 

У Врању, 23.6.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: ИВАНА СПИРИЋ МЕП 13/21 под називом : ТРАНЗИЦИОНО ИСКУСТВО У 21. ВЕКУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.6.2023 године.

 

У Врању, 23.6.2023.г.