Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ 21/ МАС-ТИ под називом : УТОЦАЈ КОРОНЕ НА ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: ПЕРИЦА СТОЈАНОВИЋ 12-МАС/МЕП под називом : РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА НЕСИГУРНОГ ОКРУЖЕЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋА 25/МАС-ТИ  под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ НА ТЕХНОЛОШКИМ ЛИНИЈАМА ЗАВРШНИХ ПРОЦЕСА ЗА РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ПРИМЕНОМ РОБОТА У КОМПАНИЈИ ЕЛРАД Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2022 године.

 

У Врању, 13.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: Анђела Младеновић 23/МАС-ТИ под називом : "УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2022 године.

 

У Врању, 9.9.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕФАНА МИТИЋ 20-MAС-ТИ под називом : УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ФАБРИЦИ НАМЕСТАЈА СИМПО А.Д. ИЗ ВРАЊА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.8.2022 године.

 

У Врању, 22.8.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ 11/МАС-МЕП под називом : ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ РЕЦИКЛАЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.7.2022 године.

 

У Врању, 8.7.2022.г.