Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: АНЂЕЛА ТАСИЋ МЕП 15/21 под називом : ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ПЧИЊСКОГ ОКРУГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.6.2023 године.

 

У Врању, 23.6.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МАРТИНА СТЕВАНОВИЋ 24/МАС/ТИ под називом : МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА НА ПРИМЕРУ ГРАДА ВРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.4.2023 године.

 

У Врању, 4.4.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕФАНОВИЋ МАРКО 22/МАС-ТИ под називом : ПРОИЗВОДЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИРОДНЕ РАКИЈЕ ,,АНАСОНКА" АРОМАТИЗОВАЊЕМ И ДЕСТИЛАЦИЈОМ РАКИЈЕ ОД ГРОЖЂАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.2.2023 године.

 

У Врању, 20.2.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ДУШАН МИТИЋ 17/МАС- МЕП под називом : ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ БРАНЕ ПРВОНЕК И ВОДОСНАДБЕВАЊЕ ГРАДА ВРАЊА СА ЕКОНОМСКОГ АСПЕКТА И АСПЕКТА КВАЛИТЕТА ВОДЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.12.2022 године.

 

У Врању, 22.12.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: АНА ЈОВАНОВИЋ 16/МАС-МЕП под називом : ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРАЊА И ВРАЊСКЕ БАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.10.2022 године.

 

У Врању, 11.10.2022.г.

 

Мастер рад кандидата: ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ 18/МАС-МЕП под називом : КАКО СЕ МЕЊАЈУ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2022 године.

 

У Врању, 14.9.2022.г.