Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЖИВКОВИЋ ЈОВАНА 336/ДС под називом : Домино ефекат хемиских акциденатастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2021 године.

 

У Врању, 14.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН РАШИЋ 384/МИ под називом : Анализа мировања флуида на практичним примеримастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.9.2021 године.

 

У Врању, 14.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: Анђела Спасић 334/ДС под називом : Дефинисање критеријума за процену ризика у транспорту опасне робестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2021 године.

 

У Врању, 13.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: Далиборка Миленковић 384/ПЕ под називом : Стратегија развоја града Врања и пчињског округа до 2025.стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 10.9.2021 године.

 

У Врању, 10.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: Милан Стошић 20/ПМ под називом : Иновације и предузетништвостављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2021 године.

 

У Врању, 9.9.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: Душан Димитријевић 32/ПМ под називом : Медији у маркетингустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2021 године.

 

У Врању, 9.9.2021.г.