ДОГАЂАЈИ

Иако нема званично устаљеног датума, Светски дан река обележава се последњих дана септембра. Како се од ове године наша школа прикључила реализацији међународног Програма ''Еко школе- еко факултети'' обележавање овог дана прва је у низу активности , рекла је поздрављајући присутне директорка др Светлана Трајковић. Кроз овај програм настојаће се да школа добије зелену заставу и сврста се у ред високошколских установа које функционишу по захтевима и принципима заштите животне средине. У том циљу је и данашља активност у школи, нагласила је директорка Трајковић. У школи од недавно функционише и Еко одбор на чијем је челу мр Јасмина Стојиљковић. Она је овом приликом упознала присутне да се програм ''Еко школе-еко факултети'' састоји од седам корака. Први од њих је управо формирање овог одбора, а наредне активности биће у складу са Еколошким календаром у коме су садржани сви датуми важни за очување животне средине. Тако ће већ следећа акција бити у октобру, када се обележава Светски дан здраве хране, рекла је она. Студијска група за заштиту животне средине, али и студенти са других одсека имали су прилике да чују презентације на четири веома важне теме.''Појам и значај река'', ''Речни еко системи и животне заједнице'', ''Загађивачи река'' и ''Реке у Пчињском округу''. О овим веома значејним темама говорили су студенти одсека за заштиту животне средине. Указали су најпре на значај водотокова, разноврсност живог света, флоре и фауне у рекама и значају њиховог очувања. Посебан акценат стављен је на загађиваче и неопходности ширења свести код становништва о одговорном поступању према животној средини. У школи очекују да се сви студенти и запослени укључе у реализацију овог програма..

2015 09 28 dan reka 1

2015 09 28 dan reka 2

 

Студенти II и III године студијског програма “Прехрамбена технологија” 25. маја 2015. посетили су д.о.о. “NECTAR” П.Ј. Владичин Хан. Посета је извршена у оквиру реализације практичне наставе из предмета Технологија воћа и поврћа.

Студенте Високе школе са технологијом производње воћних концентрата и каша упознали су предметни наставник др Срђан Тасић и Љубиша Станковић, главни контролор квалитета.

Студенти су имали прилике да виде технологију производње воћне каше од јагода. Компанија “Nectar” је највећи произвођач воћних концентрата и каша у овом делу Европе и већински је власник словеначког „Fructal“-а.

Наши студенти и будући инжењери прехрамбене технологије нису крили задовољство овом посетом. Јединствена констатација студената била је да је привилегија радити у оваквој компанији а многи су у шали и прокоментарисали да „НИЈЕ СВЕЈЕДНО“.

 

 2015-05-25-nektar

Високе школе примењених струковних студија у Врању се 22.04.2015. године прикључила многим организацијама широм света у промоцији Дана планете Земље.

Дан планете Земље се ширoм свeтa обележава од 1992.године тј. од конференције УН у Рио де Жанеиру. Сврха обележавања 22. априла je дa сe јавност упoзoри нa oпaснoст кoja прeти живoту нa Зeмљи услeд нaглoг рaзвoja индустриje и пoрaстa пoтрeбe зa eнeргиjoм, а штo je дoвeлo дo испуштaњa вeликих кoличинa oтрoвних супстaнци у aтмoсфeру, воду и земљиште, a пoсрeднo утицaлo и нa глoбaлнo зaгрeвaњe и климaтскe прoмeнe. До сличног или истог резултата довело је и неправилно, непланско и неадекватно управљање чврстим отпадом.

У функцији заштите животне средине, као савремени вид третмана чврстог органског комуналног отпада прибегава се процесу компостирања. Кoмпoстирaњe je биoлoшкa рaзгрaдњa oргaнскe мaтeриje, пoд утицajeм микрooргaнизaмa у aeрoбним услoвимa дo нaстaнкa кoмпoстa. Toкoм прoцeсa кoмпoстирaњa дoлaзи дo стaбилизaциje биoразградивог oтпaдa (влaжнa и чврстa oргaнскa мaтeриja, oтпaдa oд хрaнe, бaштeнски oтпaд, пaпир, кaртoни, итд.), дo нaстaнкa стaбилнoг прoизвoдa, кoмпoстa. Кoмпoст je стaбилaн, хумусу сличан прoизвoд, дрaгoцeн зa пoљoприврeду – кao oргaнскo ђубривo и кao срeдствo кoje пoбoљшaвa структуру зeмљиштa.

Део програма обележавања Дана планете, поред промоције процеса компостирања, је имузички перформанс Retro tV бенд у Високој школи у Врању.

Циљ акције је да се бaр мaлo усмeри пaжња нa прoблeме који настају у природи а последица су људске активности и немарности.

 2015-dan-planete-01      2015-dan-planete-02

 

06.-10. април 2015.

У оквиру TEMPUS пројекта ECBAC 517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR организована је студентска посета “POLITECNICO DO PORTO” Универзитету 7 високих скола у граду Порту у Португалу. Свака од ових високих скола има посебну локацију и сопствену управу, али функцонисе под заједничким директоратом. Више о универзитету можете пронаћи овде:  https://www.ipp.pt

Универзитет чине:

Escola Superior de Educação do Porto
 http://www.ese.ipp.pt
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
 http://www.eseig.ipp.pt
Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo
 http://www.esmae-ipp.pt
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
 http://www.estgf.ipp.pt
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
 http://www.estsp.ipp.pt
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
 http://www.iscap.ipp.pt
Instituto Superior de Engenharia do Porto
 http://www.isep.ipp.pt.

Групу из Србије чинило је 10 студената високих скола из Врања, Ниша, Крушевца, Пирота, Београда, Ћуприје, Суботице и Лесковца. Високу школу примењених струковних студија из Врања представљала је студенткиња прве године смера Производна економија Јована Михајловић Мијовић.

Путовање је било узбудљиво. Путовало се авионом до Франкфурта, а затим преседање до Порта. Градски превоз је добро организован, метро, бус, трамвај. Студенти су били смештени у B&B MOOV HOTEL у строгом центру града. За логистику и комуникацију била је задужена Monica Vieira из Темпус тима.

У оквиру петодневне посете студенти из Србије посетили су Високу технолошку и Високу школу за инжењеринг, као и управу “Politecnico do Porto”. Акценат је стављен на упознавање са радом студентских парламената (студентских савета) и разменом искустава. Одржана су три састанка и две посете школама. Представници парламената су преузели улогу водича и показали студентима из Србије како просечан студент проводи дан: учионице, лабораторије, спортске хале, мензу, кафетерије, дневне боравке, сале за рекреацију, сале за одмор, просторије парламената и сл.

После радних преподнева, остатак дана група из Србије проводила је у упознавању града Порта (Опорто). Порто се налази на северу Португала, на обали Атланског океана и други је по величини град у Португалу. Град потиче из 4. века п.н.е. и имао је значајну и бурну историју кроз средњи век и ново доба. Порто је пун историјских знаменитости али и институција модерне културе и уметности.  http://en.wikipedia.org/wiki/Porto

                                                                                              Јована Михајловић Мијовић

 2015-04-poseta-portu

 

Пројекти , награде и признања