Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: НЕМАЊА ЉУБИЋ ТИ 06/21 под називом : СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕМС) У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.9.2023 године.

 

У Врању, 11.9.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: СТЕФАН СТОЈИЉКОВИЋ ТИ 03/21 под називом : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ЈП ,,ВОДОВОД' ВЛАДИЧИН ХАНстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.9.2023 године.

 

У Врању, 8.9.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛАН СТОШИЋ МЕП 05/21 под називом : ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ И ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.9.2023 године.

 

У Врању, 1.9.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МАРКО ВЕЉКОВИЋ МЕП 01/21 под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА У ПРЕДУЗЕЋУ ,,КНАУФ"" СУРДУЛИЦАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.9.2023 године.

 

У Врању, 1.9.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ МЕП 11/21 под називом : КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.8.2023 године.

 

У Врању, 31.8.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ МЕП 14/21 под називом : СТАНОВНИШТВО КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ПЧИЊСКОГ ОКРУГАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.8.2023 године.

 

У Врању, 31.8.2023.г.