Одбрана мастер радова

Дана 21.8.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАНА БРАНКОВИЋ МЕП 04/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАЖТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКА И ЕКОЛОШКА ОДРЖИВОСТ ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ,, НАИССУС' НИШ,,.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
 4. АНА АРАЦКИ, САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖ. СПЕЦ., ментор
У Врању, 14.8.2023.г.
Дана 10.7.2023 год. у 11:20 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА ТАСИЋ MEП 15/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР МАЈА СТАНОЈЕВИЋ ГОЦИЋ, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.6.2023.г.
Дана 10.7.2023 год. у 10:50 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАНА СПИРИЋ МЕП 13/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: ТРАНЗИЦИОНО ИСКУСТВО У 21. ВЕКУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.6.2023.г.
Дана 10.7.2023 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА СТОЈКОВИЋ МЕП 08/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: ПОСЛЕДИЦЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ТРАНЗИЦИЈЕ СА ОСВРТОМ НА ПЧИЊСКИ ОКРУГ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.6.2023.г.
Дана 7.10.2023 год. у 10:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ МЕП 02/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈЕ АД АЛФА ПЛАМ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
 3. МИРОСЛАВ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.6.2023.г.
Дана 10.7.2023 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ МЕП 03/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА,
Тема: ИЗАЗОВИ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МАЈА СТАНОЈЕВИЋ ГОЦИЋ, члан
 3. ГАБРИЈЕЛА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 30.6.2023.г.