Одбрана мастер радова

Дана 2.12.2021 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕЈАН ТРАЈКОВИЋ 18/MAС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРИМЕЊЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА,
Тема: ЗНАЧАЈ PCR ТЕСТА У ОТКРИВАЊУ БОЛЕСТИ COVID 19 СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ДР СЛАЂАН СТАНКОВИЋ, члан
 4. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
У Врању, 29.11.2021.г.
Дана 9.11.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ РИСТИЋ 17/MАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ТОП СОФИ СРБ ДОО ВРАЊЕ ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. МЕНАЏЕР КОМПАНИЈЕ, ДИПЛ. ЕКОНОМИСТА МАЈА КАЊЕВИЋ СИВИЕРО, члан
 4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 3.11.2021.г.
Дана 21.10.2021 год. у 09:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ МОМЧИЛОВИЋ 19/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА,
Тема: РАЗЛИКЕ У КВАЛИТЕТУ ДЕСЕРТА ПРОИЗВЕДЕНОГ СИРОВИНАМА КОЈЕ СУ ДОБИЈЕНЕ У ОРГАНСКОЈ И КОНВЕНЦИОНАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ.
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. СПЕЦ. ГОРИЦА СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
У Врању, 18.10.2021.г.
Дана 20.9.2021 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДУШАН СТАНКОВИЋ 16-МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: Предвиђање емисије оксида азота применом вештачких неуронских мрежа .
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Небојша Стојановић, члан
 3. Др Јована Џољић, члан
 4. Др Лидија Стаменковић, ментор
У Врању, 13.9.2021.г.
Дана 31.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КАТАРИНА ДОДИЋ 15/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Органска производња и прерада,
Тема: Модел одрживог пољопривредног газдинства у органској производњи.
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, проф.с.с., председник
 2. Др Гордана Богдановић, проф.с.с., члан
 3. Сузана Јеркић, дипл.инж.пољ., члан
 4. Др Јелена Марковић, виши предавач.с.с., ментор
У Врању, 30.3.2021.г.
Дана 18.2.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ 3/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Процена ризика по здравље људи и животну средину,
Тема: Процена квалитета воде добијене у Фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у функцији физичко-хемијских параметара.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јована Џољић, члан
 3. Жаклина Златановић, дипл.инг., члан
 4. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
У Врању, 12.2.2021.г.